ökogramma Alapszabály

 

A csoport tagja lehet:

bárki a Miskolci Egyetem vonzáskörzetéből, hallgatók, dolgozók egyaránt, akik a csoport indíttatásával, céljaival és tevékenységeivel egyetértenek.

A csoport célja:

1. Önképzés - heti találkozások alkalmával tematikus beszélgetések, egyéni - szabadon vállalt - felkészüléssel kiselőadások, könyvismertetések
2. Ismeretterjesztés az alábbi módokon:

    - előadók meghívása az érintett tárgykörökben

    - filmvetítések: dokumentum-, ismeretterjesztő-, s játékfilmek

    - kirándulások szervezése: ökofalvak, fenntartható házak, környezetbarát technikákat alkalmazó létesítmények, skanzen, tanösvény látogatása

3. Aktív részvétel környezetünk védelmében - például szemétgyűjtési, faültetési, ismeretterjesztési akciók szervezése

 

A csoport létezésének alapjául szolgáló témák

 

- környezettudatosság, tudatosság

- aktuális és jövőbeni társadalmi, gazdasági, környezeti problémák, s gyökereik, globalizáció, holisztikus szemlélet

- "élhetőbb" modellek, környezetkímélőbb technikák, életfilozófiák, alternatívák

- egészséges életmód

 

Megjegyzés:

 

Az Ökogramma hallgatói öntevékeny csoportot a minket körülvevő világ összefüggéseinek minél alaposabb megismerése vezérli. Az ebben igen fontos interdiszciplináris megközelítést, illetve a több nézőpont megismerésének lehetőségét a már vázolt módokon kívánjuk biztosítani. A foglalkozásainkon és rendezvényeinken az egyes személyek által vállalt álláspontok nem terjeszthetőek ki a csoportra, mert alapelv, hogy a csoport -  tagjainak szabad döntését, véleményalkotását tiszteletben tartandó - nem vállal fel egységesen egyetlen nézőpontot, véleményt sem.

A csoporthoz csatlakozás semmilyen kötelezettséggel nem jár.

A csoport által szervezett előadásokon, vetítéseken és egyéb programokon minden érdeklődő részt vehet.

 

 

 2007.09.23.

 

 

 

Vissza az előző oldalra, vagy a főoldalra.